Integriteit

Wij vinden het belangrijk om op een eerlijke, integere en respectvolle manier met onze opdrachtgevers en de wereld om te gaan.

Gedragscode

Onze gedragsnormen zijn vastgelegd in de gedragscode van VolkerWessels en de Leidende Principes Opdrachtgever Bouwbedrijf. De kernwaarden professioneel, integer, maatschappelijk verantwoord en transparant handelen brengen onze medewerkers dagelijks in de praktijk.

+