icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Samen Slimmer Bouwen

Tijden veranderen en de bouw verandert mee. Voor Bébouw Midreth levert dit kansen op om ons te onderscheiden.

De vraag is veranderd in de laatste jaren. Niet alleen vanuit opdrachtgevers en klanten. Ook aanbieders/leveranciers stellen een andere vraag. Het is nodig om faalkosten reduceren en zo ieders rendement te verbeteren en om anders om te gaan met elkaar. Digitalisering van het bouwproces en informatiemanagement worden steeds belangrijker. Deze verandering is een kans. Een kans om vooruit te lopen, onderscheidend te zijn en betere projecten te maken. Samen kunnen we dat doen. Samen Slimmer Bouwen.

Samen Slimmer Bouwen berust voor ons op 3 pijlers: BIM, Lean en Ketensamenwerking.

BIM

Wij geloven in de toepassing van BIM (Bouw Informatie Systeem) omdat we zo efficiënter en effectiever uw en onze projecten kunnen realiseren. BIM zorgt voor betere samenwerking en afstemming. Door het 3D modelleren worden alle gegevens centraal beheerd en gedeeld en wordt het bouwproces verbeterd. Er is een verbeterde samenwerking tussen betrokken partijen en een verbeterde coördinatie tussen de verschillende disciplines. Door toepassing van BIM wordt de doorlooptijd van de engineersfase aanzienlijk verkort. Tijdens de bouw kan het uitvoerend personeel beter worden aangestuurd door visualisaties en tekenwerk. Het BIM model kan door opdrachtgever ook tijdens de beheerfase worden gebruikt.

Lean

Bij al onze projecten werken wij vanuit het Lean principe. We plannen onze projecten samen met onze co-makers, waarbij de ambitie hoog is. Iedereen weet waar hij aan toe is en wanneer wat verwacht wordt. Hierdoor zijn we in staat om onze bouwtijd met 40% te verkorten, wat onze opdrachtgevers tijd en winst oplevert. Lean zorgt voor optimale afstemming, project optimalisaties en faalkosten worden voorkomen.

Ketensamenwerking

Werken vanuit de gedachte van ketensamenwerking verandert de ‘aannemer’ of een ‘onderaannemer’ in een co-maker die niet achteraan in het proces komt, maar direct zijn of haar expertise inbrengt tijdens het ontwerp- en ontwikkelproces.

Zo denken alle partijen vroegtijdig mee over het project. De co-maker wordt zowel technisch als financieel bij een project betrokken wat leidt tot grotere transparantie naar alle partijen. Een open budget van onze kant en een open begroting van de co-maker. Op deze manier houden we de relatie efficiënt en scherp. Door de korte lijnen worden problemen sneller opgelost, men leert van en houdt rekening met elkaar en er zijn financiële voordelen die van invloed zijn op de prijs. De kortere doorlooptijden zorgen voor een win-win situatie.

Ketensamenwerking (gecombineerd met BIM en Lean) zorgt dus voor de realisatie van een project met de beste kwaliteit, tegen de laagste kosten in de kortste tijd.