icon-arrow-right
HomeOver Bébouw MidrethBeleidsverklaring

Beleidsverklaring

Mensen blij maken met (woon)gebouwen waarin ze prettig én passend kunnen wonen, leven én werken.

 

Bébouw Midreth bouwt en ontwikkelt bouwprojecten in de woning- , woonzorg- en utiliteitsbouw. Dit zijn zowel nieuwbouw als renovatieprojecten.

Wij willen de beste partner zijn voor onze opdrachtgevers en zetten onze kennis en kunde in om onze goede reputatie op complexe en kwalitatief hoogwaardige projecten te realiseren. We hebben een open vizier voor innovatie in de bouwtechniek en zijn voortdurend alert op de ontwikkelingen op het gebied van architectuur, projectontwikkeling en ruimtelijke ordening. Wij zoeken altijd naar mogelijkheden om het proces te optimaliseren en waar mogelijk voordelen voor onze opdrachtgevers te realiseren. Onze medewerkers hebben een open en lerende houding en we zorgen voor goede risicobeheersing, kostenreductie en kwaliteit.

Tijdens het bouwproces treden we op als hoofdaannemer in het bouwteam en bij Design & Build opgaven. In het ontwikkelingsproces vervullen we de rol van (gedelegeerd) ontwikkelaar, bijvoorbeeld met ons concept MyOwnHome, en risicodrager. Vanaf planvorming tot de oplevering en beheer van het gebouw zijn wij een partner voor onze opdrachtgevers. We hebben dankzij de inzet van onze ca. 85 medewerkers brede expertise opgebouwd in de woning- en utiliteitsbouw en pakken complexe projecten aan, zoals de transformatie van kantoor naar woningen in Kaatstraat in Utrecht. We realiseren zorggebouwen voor het Leger des Heils in Maarssen en voor Zonnehuisgroep Amstelland in Mijdrecht en Ouderkerk a/d Amstel, en revitaliseren winkelcentra, zoals De Lindeboom in Mijdrecht. Door de hele Randstand realiseren we woningen, van luxe appartementen in Castricum tot eengezinswoningen in Rotterdam Hoogvliet en luxe woningen in Sterrenberg Huis ter Heide. Voor diverse woningcorporaties realiseren we sociale huurwoningen in Utrecht, Vinkeveen en Uithoorn.

Bébouw Midreth voldoet tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden primair aan de wensen en verwachtingen van de klant. Wij formuleren hiervoor heldere en transparante afspraken en uitgangspunten. In de uitvoering houden we ons aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is. Veiligheid van personeel en omgeving staat bij ons bovenaan. Duurzaamheid en het verminderen van overlast voor het milieu zijn integraal onderdeel van onze bedrijfsprocessen. Wij werken continue aan de reductie van energieverbruik, afvalstromen en de uitstoot van CO2.

Wij richten ons op het continu verbeteren van de doeltreffendheid van onze bedrijfsvoering, gebaseerd op ISO 9001, ISO 14001, CO2 prestatieladder, VCA**, Veiligheidsladder, Bewuste Bouwers en Klantgericht Bouwen. Hiervoor formuleren wij jaarlijks doelen ter verbetering van onze prestaties. LEAN, ketensamenwerking en BIM zijn middelen om onze bedrijfsvoering, samenwerking en prestaties te optimaliseren, zodat wij ons streven van 100% tevreden klanten kunnen waarmaken.

 

Bébouw Midreth b.v. is een werkmaatschappij van VolkerWessels.

 

Mijdrecht, maart 2020

A.B.J.M. (Fons) Pompe                        R.G. (Ralf) Dressel

Directeur                                               Directeur

+