HomeOver Bébouw MidrethBeleidsverklaring

Beleidsverklaring

Bébouw Midreth bouwt en ontwikkelt bouwprojecten in de woning- , woonzorg- en utiliteitsbouw. Dit zijn zowel nieuwbouw als renovatieprojecten.

Wij willen de beste partner zijn voor onze opdrachtgevers en zetten onze kennis en kunde in om onze goede reputatie op complexe en kwalitatief hoogwaardige projecten te realiseren. Wij zoeken altijd naar mogelijkheden om het proces te optimaliseren en waar mogelijk voordelen voor onze opdrachtgevers te realiseren. Onze medewerkers hebben een open en lerende houding en we zorgen voor goede risicobeheersing, kostenreductie en kwaliteit.

Tijdens het bouwproces treden we op als hoofdaannemer. In het ontwikkelingsproces vervullen we de rol van gedelegeerd ontwikkelaar en risicodrager. Vanaf planvorming tot de oplevering en beheer van het gebouw zijn wij een partner voor onze opdrachtgevers. We hebben dankzij de inzet van onze circa 80 medewerkers brede expertise opgebouwd in de woning- en utiliteitsbouw en pakken complexe projecten aan, zoals de renovatie van het monumentale kasteel van Woerden en het Stedelijk Museum in Amsterdam. Ook werken we mee we aan de omgekeerde integratie bij zorgverstrekker Abrona; Op Sterrenberg in Huis ter Heide bouwen we zo'n 400 nieuwbouw- en 100 zorgwoningen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Bébouw Midreth voldoet tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden primair aan de wensen en verwachtingen van de klant. Wij formuleren hiervoor heldere en transparante afspraken en uitgangspunten. In de uitvoering houden we ons aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is. Veiligheid van personeel en omgeving staat bij ons voorop. Duurzaamheid en het verminderen van overlast voor het milieu zijn onderdeel van onze bedrijfsprocessen. Wij werken aan de reductie van energieverbruik en de uitstoot van CO2

Wij richten ons op het continu verbeteren van de doeltreffendheid van onze bedrijfsvoering, gebaseerd op ISO 9001, ISO 14001, VCA**, Bewuste Bouwers en Klantgericht Bouwen. Hiervoor formuleren wij jaarlijks doelen ter verbetering van onze prestaties. Lean, ketensamenwerking en BIM zijn middelen om onze bedrijfsvoering, samenwerking en prestaties te optimaliseren, zodat wij ons streven van 100% tevreden klanten kunnen waarmaken.

 

Bébouw Midreth b.v is een werkmaatschappij van VolkerWessels.

 

Mijdrecht, maart 2016

A.B.J.M. (Fons) Pompe                        R.G. (Ralf) Dressel

Directeur                                               Directeur

+