icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Huis ter Heide

Sterrenberg

Op het (voormalig) instellingsterrein van Stichting Abrona ontwikkelt Bouw- en ontwikkelingscombinatie Sterrenberg VOF (waar Bébouw Midreth partner in is) op basis van omgekeerde integratie een nieuwe woonwijk, genaamd Sterrenberg. In nauwe samenwerking met stichting Abrona, haar cliënten, de gemeente en omwonenden wordt de woonwijk vormgegeven. Het doel van de herontwikkeling van Sterrenberg is het realiseren van een prachtige nieuwe woonwijk, waarbij een respectvolle integratie plaatsvindt van cliënten met een verstandelijke beperking in de maatschappij.

Status
In Uitvoering / Voltooid
Marktsegment
Woningen, appartementen, zorggebouwen
Opdrachtgever
Bouw- en Ontwikkelingscombinatie Sterrenberg
Architect
4D Architecten, Van Egmond Totaal Architectuur, Soeters Van Eldonk Architecten
Uitvoering
Eigen ontwikkeling
Jaar oplevering
2011 - 2020

Sterrenberg was tot voor kort een typerend terrein van een zorginstelling. De cliënten van Abrona woonden er geconcentreerd en beschermd in een geïsoleerde, bosrijke omgeving aan de rand van het dorp Soesterberg. De bestaande gebouwen in Sterrenberg waren verouderd en waren toe aan vernieuwing.

De bouw van de woningen en de zorggebouwen wordt uitgevoerd door bouwcombinatie Sterrenberg (Boele & van Eesteren en Bébouw Midreth). Inmiddels zijn de zeven zorggebouwen opgeleverd en in gebruik genomen door Abrona. Daarnaast zijn ook ca. 400 marktwoningen gerealiseerd en opgeleverd.

Woningtypen

De woonwijk Sterrenberg biedt een verscheidenheid aan woonmogelijkheden voor verschillende doelgroepen. De verschillende woningtypologieën zijn verdeeld over vier deelgebieden, te weten de Overtuin, de Bosranden, de Hoven en de Boslaan met elk hun eigen architectuur en sfeer. Het totale programma, bestaat uit circa 400 marktwoningen (huur/koop) en 7 zorggebouwen met in totaal circa 200 zorgplaatsen.

De zorggebouwen zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met Stichting Abrona. Op basis van een gedegen projectstructuur zijn de wensen van de zorginstelling en haar cliënten vertaald in zorggebouwen die voldoen aan de hedendaagse zorgvraag. De woonvoorzieningen zijn kleinschalig van opzet, waarin de cliënten een eigen studio/appartement hebben gecombineerd met collectieve voorzieningen. De gebouwen zijn toegerust op de diverse cliëntdoelgroepen met ieder hun eigen zorgvraag. De zorggebouwen zijn echter zo ontworpen dat in de toekomst de gebouwen alternatief aangewend kunnen worden voor andere functies. Dit verlaagt het risicoprofiel voor de zorginstelling en de zekerheid van courant vastgoed in de toekomst.

Grondgebonden/gestapeld/(sociale)huur en koop
De marktwoningen bestaan grotendeels uit grondgebonden woningen voor zowel de koop- als de huurmarkt. Naast twee-onder-een-kap woningen en rijwoningen zijn ook diverse appartementen (in de sociale huursector) gerealiseerd, zoals het Bruggebouw bestaande uit 30 appartementen voor woningcorporatie Mitros. Voor Mitros zijn ook grondgebonden sociale huurwoningen gerealiseerd, zoals de 60 beneden-/bovenwoningen (24 sociale huur en 36 sociale koopwoningen). Het programma van de koopwoningen bestaat uit betaalbare tot duurdere koopwoningen. Op deze manier is een groot en gedifferentieerd aanbod gerealiseerd voor starters en doorstromers, van jong tot oud. 

Duurzaamheid

Een deel van de woningen is gerealiseerd op basis van de VolkerWessels PlusWonen systematiek. De woningen zijn volledig duurzaam, 100% elektrisch, wekken eigen energie gebaseerd op de oneindige energie van de zon. De woningen hebben hoogwaardige isolatie, gecombineerd met een perfecte luchtdichtheid. Daarnaast wordt een efficiënt installatiesysteem toegepast om de energievraag te reduceren en zijn de woningen voorzien van een (lucht)warmtepomp. Energie die nodig is om de gebouwgebonden én huishoudelijke apparaten te gebruiken, wordt geleverd door zonnepanelen.

PlusWonen gaat verder dan alleen het gebouw; ook de bewoner wordt “verduurzaamd” door de energieconsulent, die uitlegt hoe ze zo bewust mogelijk met energie kunnen omgaan.

Energienotanul
In deelplan De Hoven zijn  39 woningen gerealiseerd, waarvan een groot gedeelte Energienotanul is.  Bij normaal gebruik  van de woningen zijn er geen energielasten.

MorgenWonen – GPR gebouw
Eind 2014 zijn op Sterrenberg 25 MorgenWonen woningen gerealiseerd opgeleverd. Begin december 2015 zijn de volgende 10 MorgenWonen woningen opgeleverd. Ook deze MorgenWonen woningen zijn Energienotanul. Bij normaal gebruik van de woningen zijn er geen energielasten, energie wordt zelf opgewekt. Ook bij deze woningen wordt triple glas en hoogwaardige isolatie toegepast en de woningen zijn voorzien van een warmtepomp en zonnepanelen. Bij de ontwikkeling en realisatie is GPR Gebouw toegepast. De GPR-gebouw score van een MorgenWonen woning is 8,3.

 

Participatie en samenwerking

De ontwikkeling van Sterrenberg heeft plaatsgevonden in nauwe samenwerking met betrokken partijen. Naast Stichting Abrona is samen met de gemeente invulling gegeven aan de ruimtelijke kaders voor het plangebied en de benodigde ruimtelijke procedures. Niet alleen een goede invulling binnen de plangrenzen, maar ook daarbuiten heeft in samenwerking met de gemeente plaatsgevonden. Enkele voorbeelden hiervan zijn de aanpassing van de provinciale weg  N237 en het realiseren van een geluidsscherm langs de rijksweg A28.