icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 03 mei 2023

Stichting Woonopmaat, Bébouw Midreth en Boele & van Eesteren tekenen voor plan De Geelvinck in Heemskerk

Op 2 mei hebben Stichting Woonopmaat, Bébouw Midreth en Boele & van Eesteren, beide onderdeel van VolkerWessels, de ontwikkelovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling en realisatie van 72 woningen in plan De Geelvinck in Heemskerk.

Bébouw Midreth en Boele & van Eesteren hebben samen met 4D Architecten, Just Architects, Adex en Ecogroen de tender voor de ontwikkeling en realisatie van 72 woningen in De Geelvinck gewonnen, Woonopmaat laat zich door Res & Smit bijstaan in de ontwikkeling en projectmanagement van het project.

Sjoerd Hooftman, directeur-bestuurder van Woonopmaat is erg blij met het plan van de combinatie Bébouw Midreth/Boele & van Eesteren: “Het is een prachtig plan dat geheel aansluit bij de woonwensen van onze bewoners en onze duurzaamheidsambities.”

Ralf Dressel, directeur Bébouw Midreth: “Met onze partners hebben wij vol enthousiasme aan het plan De Geelvinck gewerkt. We zijn er trots op dat we op deze plek de ambities van Woonopmaat op het gebied van duurzaamheid en sociale woningbouw mogen waarmaken.”

Patrick van Adrichem, directeur Boele & van Eesteren: “We zien veel kansen om de nieuwe woningen onderdeel te maken van het openbaar gebied. Sociaal en ecologisch. We verbinden mens, dier en natuur met de omgeving. En met elkaar.”

De Geelvinck

De huidige 52 woningen op de ontwikkellocatie aan de Cornelis Geelvinckstraat voldoen niet meer aan de huidige kwaliteits- en duurzaamheidseisen van Woonopmaat. De woningen maken plaats voor 28 duurzame eengezinswoningen en 44 appartementen, verdeeld over twee gebouwen. Door te verdichten en compacte appartementenblokken te maken ontstaat er meer groene openbare ruimte die stimuleert tot ontmoeting en verbinding. De grondgebonden woningen worden volledig industrieel in de fabriek geproduceerd en daarna op de bouwplaats gemonteerd, het MorgenWonen Puur concept van VolkerWessels. Deze woningen wekken meer energie op dan dat ze verbruiken.

De appartementen en het openbaar gebied zijn circulair ontworpen en bevatten elementen uit de bestaande bebouwing. Afval wordt ingezet als grondstof. Zo worden vloerbalken hergebruikt als pergola of als lattenwand en wordt het puin hergebruikt in de natuurinclusieve erfafscheidingen. Met de circulaire bouwhubs van Adex worden sloop en nieuwbouw aan elkaar gekoppeld.

Voorafgaand aan de tender heeft Woonopmaat een gedegen participatietraject doorlopen. De uitvraag en de indiening sluiten perfect aan op de wensen van de toekomstige bewoners, maar ook op de woonwensen vanuit de buurt. De klankbordgroep van dit project heeft positief gereageerd op het ontwerp en zal meegenomen worden in de vervolgfase.

Planning

Nu de ontwikkelovereenkomst is ondertekend, kan worden gestart met de verdere uitwerking van het plan. Naar verwachting gaat in het eerste kwartaal van 2024 de eerste paal in de grond. Voor die tijd worden de voorbereidingen getroffen en wordt de vergunningsprocedure in gang gezet. De woningen in De Geelvinck zijn dan naar verwachting in het derde kwartaal van 2025 klaar voor de toekomstige bewoners.