icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 19 juni 2012

Bébouw Midreth klimt naar niveau 4 op CO2-Prestatieladder

Voor grote inspanningen op het gebied van CO2-management heeft de sector Bouw & Vastgoedontwikkeling van VolkerWessels niveau 4 van de CO2-Prestatieladder bereikt. Waaronder ook bouwbedrijf Bébouw Midreth te Mijdrecht zich bevindt.

Hiermee onderschrijft VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling de kracht van de CO2-Prestatieladder als instrument om CO2-reductie te realiseren.

De uitstoot van VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling bedroeg in 2011 27,3 kton; een absolute reductie van 7,1% ten opzichte van 2010. Voor 2014 hebben de ruim veertig werkmaatschappijen van Bouw & Vastgoedontwikkeling de ambitie om de CO2-footprint terug te dringen met 5%.

Bouw & Vastgoedontwikkeling beseft dat zij een belangrijke rol spelen in het terugdringen van de CO2-emissies voor de gehele bouwketen. Zo is er nu ook onderzoek gedaan naar de CO2-emissies in de levenscyclus van het PlusWonen-concept van VolkerWessels. Dit is gebeurt in samenwerking met ketenpartners. Het onderzoek laat zien dat er winst te behalen is in een slimmer ontwerp, toepassen van andere materialen en het gebruik van duurzame energiebronnen in de gebruiksfase van de woningen.

Met het behalen van dit certificaat zijn in navolging van de infrabedrijven ook al onze bouw- en vastgoedbedrijven goed voorbereid op aanbestedingen waarbij de CO2-Prestatieladder van toepassing is. Het certificaat geeft recht op een fictieve korting op de aanbestedingssom, waardoor een concurrentievoordeel behaald kan worden.