HomeSpecialisatiesZorgvastgoed

Zorgvastgoed

We zijn specialist in het ontwikkelen en realiseren van duurzame zorgvastgoedprojecten.

Duurzame huisvesting

Bij het ontwikkelen van projecten in de zorg is optimale afstemming van de wensen van de opdrachtgever van het grootste belang. Wij kennen de belangen van de opdrachtgever. Er is veel veranderd in de financiering en budgettering van zorginstellingen. Maar één ding is duidelijk: de zorg voor mensen moet van het hoogste niveau zijn en een gebouw is daarin een bepalende factor. We verdiepen ons in de situatie op de werkvloer en in de wensen van medewerkers en cliënten. Op basis van algemene uitgangspunten, specifieke ambities, het programma van eisen en de demarcatielijst maken we heldere afspraken. Samen met u ontwerpen we een flexibele, duurzame huisvesting voor huidig en toekomstig gebruik.

Zorgvastgoedprojecten

De afgelopen jaren hebben we diverse zorgprojecten gerealiseerd, zoals de Zorggebouwen voor Abrona op Sterrenberg in Huis ter Heide en de opvanglocatie voor het Leger des Heils in Utrecht.

+