icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 01 november 2012

Woerdens Techniek Talent: Techniek Driedaagse, met techniek maak je toekomst!

Een succesvol techniekevenement voor basisschool leerlingen. Vorig jaar november organiseerde de Stichting 'Woerdens Techniek Talent' voor de derde keer het evenement de Techniek Driedaagse voor basisschoolleerlingen groep zeven en acht uit de gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater. Voor zowel de deelnemende leerlingen uit groep zeven en acht, hun docenten en de deelnemende bedrijven was dit een daverend succes. Een vervolg kan dan ook niet uitblijven. Van 6 t/m 8 november a.s. vindt de vierde Techniek Driedaagse plaats. Er hebben zich al 2.000 kinderen aangemeld en bij de avondopenstelling op 8 november zijn we voorbereid op meer dan 1.000 kinderen en ouders.

Nieuw: TechniekFabriek wedstrijd

Alle 40 basisscholen die meedoen gaan een eigen afdeling bouwen van de WTT TechniekFabriek. Iedere afdeling heeft een echte kettingreactie. Op de Techniek Driedaagse plaatsen we alle afdelingen in de TechniekFabriek en kan de mooiste afdeling met de beste kettingreactie een uitje naar NEMO winnen voor een hele klas. Het idee hierachter is de leerlingen zich voorafgaand aan de T3D te laten oriënteren op de diverse branches in de techniek. Door hen te laten nadenken over wat techniek allemaal is en te laten ervaren hoe leuk het is om te werken met techniek willen wij de instroom in het technische voortgezet‐ en beroepsonderwijs bevorderen.

Woerdens Techniek Talent en haar plannen

Ook de technieksector lijdt onder de slechte economische situatie. Hebben leerlingen in deze sector nog wel een toekomst? Ja, zeggen alle leden van het WTT. Sterker nog: wij hebben onze visie voor de komende jaren recentelijk positief bijgesteld. Onze plannen, gekoppeld aan de regionale en landelijke ontwikkelingen op onderwijsgebied, maken wij bekend op de netwerkbijeenkomst voor alle leden en belangstellenden, 6 november a.s.

Woerdens Techniek Talent

Stichting Woerdens Techniek Talent is een samenwerkingsverband van bedrijven en onderwijsinstellingen uit Woerden en omgeving, de gemeenten Woerden, Montfoort, en Oudewater. Het doel van Woerdens Techniek Talent is de kinderen op een speelse manier in aanraking te brengen met techniek, om hen ervan bewust te maken dat techniek een essentieel onderdeel uitmaakt van ons dagelijks leven en dat werken in technische beroepen leuk en interessant is. Dit moet er toe leiden dat de kinderen in hun toekomstige opleiding‐ en beroepskeuze ook een loopbaan in de technische sector overwegen.

Locatie en organisatie

De vierde editie van de Techniek Driedaagse vindt plaats in de hal van oud bussenbouwer Den Oudsten aan de Utrechtsestraatweg 112 in Woerden. De uitvoerende organisatie van de Techniek Driedaagse is dit jaar in handen van Marieke van der Kleij.

Woerden Techniek Talent_013
Foto: WTT bestuur v.l.n.r. Ton Kromwijk, Egbert van den Bergh, Vincent Montanus, Albert de Goey, Daniella van den Beemt en Marieke van der Kleij