icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 14 juli 2020

Portaal en 7 partners tekenen overeenkomst voor duurzame ketensamenwerking

Vrijdag 10 juli hebben Bébouw Midreth en Veluwezoom Verkerk namens VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling met zes andere ketenpartners een samenwerkingsovereenkomst met Portaal getekend.

Met het ondertekenen van deze ketensamenwerking spreken Portaal en de zeven partners af om integraal samen te werken aan een project. Daarbij zijn alle betrokken partijen eindverantwoordelijk voor het opgeleverde product en het proces. En staan zij op gelijke voet, maar ieder met een eigen deelverantwoordelijkheid. Dit vraagt om transparantie, vertrouwen en solidariteit. Met als grote voordeel dat ieders expertise ten volle wordt benut.

Ketensamenwerking is een spannende opgave. We moeten meer, sneller en goedkoper bouwen om de wooncrisis het hoofd te bieden en onze bijdrage te leveren aan goed samenleven. De financiële middelen zijn echter niet toereikend om álle opgaven te kunnen doen“, aldus bestuurder Dirk Jan van der Zeep van Portaal. Daarom sluit Portaal met zeven ketenpartners een langdurige, duurzame samenwerkingsovereenkomst: “Zolang de overheid de verhuurderheffing niet afschaft, is dit een van de mogelijkheden om de kosten naar beneden te krijgen voor de nieuwbouw-, duurzaamheids- en renovatieopgaven.”  

Hoge verwachtingen

Portaal en de zeven partners verwachten veel van deze ketensamenwerking. Zo zal naast betaalbaarheid ook de beschikbaarheid en duurzaamheid verbeteren doordat minder kosten worden gemaakt in de hele keten van een bouwproces. Dit kan door efficiënt en effectief in te kopen, samen te werken én samen te innoveren. Zo zal uiteindelijk verspilling van materiaal en arbeid en het aantal opleverpunten teruglopen en de kwaliteit van wat er wordt geleverd en de klanttevredenheid toenemen.  

De doorlooptijd van een project kan veel korter door in de samenwerking efficiënter te werken en de inzet van mensen en middelen te optimaliseren. Er zullen zo ook meer en sneller woningen voor kwetsbare doelgroepen beschikbaar komen. Allemaal doordat er meer continuïteit in een projectteam komt en de geleerde lessen weer snel in de praktijk gebracht kunnen worden. Door deze ketensamenwerking ontstaat ook ruimte om de duurzaamheidsdoelstelling binnen de financiële kaders te houden.

De ketenpartners van Portaal zijn:  Van Wijnen – VIOS Bouw – ERA Contour – Volker Wessels Bouw & Vastgoedontwikkeling –  Trebbe Groep – BAM Wonen – Van Dillen Bouwgroep