icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 02 juli 2020

Nieuwe certificeringen Bébouw Midreth

Medio mei heeft Bébouw Midreth de her-certificatie voor ISO 9001, ISO 14001 en VCA** met positief resultaat doorstaan en hiermee de certificatie van de drie normen bestendigd. Begin juli ontvingen wij de nieuwe ISO-certificaten (versie 2015) voor kwaliteitszorg en milieu, en het VCA** certificaat voor veiligheid.

Met het opnieuw behalen van het certificaat voor ISO 9001:2015 toont Bébouw Midreth aan te voldoen aan de kwaliteitseisen van klanten, aan de wet- en regelgeving en aan de eisen binnen de eigen organisatie. Met behulp van ons managementsysteem kunnen wij onze klanten nog beter bedienen. De werkprocessen worden continu kritisch tegen het licht gehouden en daar waar nodig verbeterd. Dit wordt vervolgens nauwkeurig vastgelegd in procesbeschrijvingen, zodat iedereen het werk op dezelfde kwalitatief hoogwaardige manier uitvoert.


Met het behalen van het ISO-certificaat 14001:2015 laat Bébouw Midreth zien in al haar bedrijfs- en werkprocessen verstandig en zorgvuldig met het milieu om te gaan. Wij stellen ons ten doel milieubelasting te voorkomen en continu te blijven werken aan milieuverbeteringen. Ook onze leveranciers en klanten stimuleren we hieraan mee te werken.

De certificatie van VCA** 2017/6.0 laat zien dat wij continu bezig zijn met het verbeteren van de veiligheids- en arbeidsomstandigheden en cultuur op onze projecten en kantoor. VCA geeft een goed handvat bij het inventariseren en het elimineren of reduceren van onze risico’s. Ook het VolkerWessels veiligheidsplatform WAVE draagt hier aan bij.


Naast deze drie nieuwe certificaten participeren wij ook in de gezamenlijke certificaten 
FSC® (licentie FSC-C103534), PEFC en CO2 prestatieladder met onze zusterondernemingen binnen VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling West.