icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 07 december 2012

Bodegraven De Dorsvloer: Start bouw

In week 49 is de bouw van het dagactiviteitencentrum gestart en wordt uitgevoerd door aannemer Bébouw Midreth. De ontwikkel- en realisatieopgave bestaat uit de uitbreiding en de realisatie van een woonvoorziening voor acht ZZP-7 cliënten van Siloah. Zorggroep Sirjon en ZorgID ondertekenden hiertoe op 13 juli 2012 de ontwikkel- en realisatieovereenkomst. De realisatie van de plannen vindt plaats in twee fasen. De eerste fase zal de renovatie betreffen van het bestaande gebouw en de tweede fase de nieuwbouw aan het bestaande pand.

Over Zorggroep Sirjon

Zorggroep Sirjon verleent herkenbare en identiteitsgetrouwe zorg aan cliënten in de ouderen- en verstandelijk gehandicaptenzorg. De zorggroep is ontstaan door de bestuurlijke fusie tussen SVRO (ouderenzorg) en Siloah (verstandelijk gehandicaptenzorg) in 2010. De SVRO en Siloah functioneren als werkmaatschappijen binnen Zorggroep Sirjon. Zij bieden cliënten op diverse plaatsen in Nederland wonen, welzijn en zorg vanuit een reformatorische mens- en zorgvisie.

Over ZorgID

ZorgID heeft jarenlange ervaring op het gebied van vastgoed voor zorg en welzijn. ZorgID ontwerpt, ontwikkelt, participeert en realiseert als onafhankelijke partij (her-) ontwikkelingstrajecten voor zorgterreinen, omgekeerde integratie, zorghotels, gezondheidscentra, zelfstandige behandelcentra en ziekenhuizen.

Bodegraven Dorsvloer_001