icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 08 oktober 2012

Bébouw Midreth en VolkerWessels: Spannende strijd NiaNesto nadert ontknoping

NiaNesto is een baanbrekend project van woningcorporatie Portaal, waarbij bouwers van woningen, gemeenten, corporaties en huurders samen unieke en energienotaloze woningen realiseren. Wie de woningen gaat bouwen wordt in wedstrijdvorm bepaald. NiaNesto biedt huurders de kans mee te beslissen over de toekomst van sociale woningbouw. In deze economische moeilijke tijd realiseerde de bouwsector dat er radicale en innovatieve veranderingen moesten worden ingezet om de impasse in de sector te doorbreken. Deloitte Innovation BV heeft haar Fast Track-programma ingezet om daarmee de verschillende partijen in beweging te zetten. De samenwerking tussen concurrerende bouwers, gemeenten, huurders en corporaties plus het competitieve wedstrijdelement om energienotaloze woningen met grote architectonische vrijheid te realiseren, zet de bouwsector volledig op zijn kop.

Partnerships

Dit innovatieve concept is vooralsnog uniek in deze sector vanwege de partnerships die gevormd worden. De huurder wordt centraal gezet in het proces van NiaNesto, waardoor zij bepalen wie er uiteindelijk hun droomhuis gaat bouwen. Waar de bouwsector normaal gesproken een gesloten bolwerk is, zijn de bouwers nu noodgedwongen om samen te werken en via een competitief element de opdracht te krijgen. Dit duidt op een radicale vernieuwing in de huurmarkt waardoor huurders zelf grote architectonische vrijheid bemachtigen in de energienotaloze woningen. Dit innovatieve concept zou wel eens dé oplossing kunnen zijn voor de stagnerende bouwsector en werd begeleid volgens de methodiek van Fast Track sessies door Deloitte Innovation BV.

Fast Track

Tijdens de Dutch Green Building Week vond het Deloitte Fast Track programma plaats in het WTC van Amsterdam om de teams in drie dagen invulling te gegeven aan de thema's People, Planet & Profit. Hier werkten alle conceptaanbieders drie dagen intensief met elkaar en met externe professionals aan hun concept. De teams bepaalden de duurzaamheidsambities en vertaalden deze naar concrete doelen waarbij de het wensbeeld voor de toekomst door verschillende partijen in acht werden genomen.

Ontknoping nabij

De strijd om het beste woningbouwconcept voor NiaNesto, nadert haar einde. Na een spannende halve finale in Rotterdam zijn nu acht finalisten bekend. Deze zijn: VolkerWessels, Trebbe, Plegt Vos, Klaassen Groep, WeBuildHomes, Dura Vermeer, Slokker Innovate en BlueCasco. Uiteindelijk zullen er vijf winnaars overblijven; op 1 november volgt de ontknoping. Direct na de finale wordt gestart met de bouwvoorbereiding. De eerste NiaNesto-woningen zullen in 2013 worden opgeleverd.

 

Bron: Website niaNesto