icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 19 februari 2021

Bébouw Midreth behaalt Veiligheidsladder trede 3

Afgelopen week vond de audit Veiligheidsladder trede 3 plaats en zijn wij langs de lat van de Veiligheidsladder gelegd waarbij gekeken is naar ons veiligheidsbewustzijn. We zijn trots dat wij samen met onze medewerkers trede 3 hebben bereikt! Samen zorgen we voor bewust veilig werken.

De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om veiligheidsbewustzijn te vergroten en bewust veilig handelen te stimuleren. Dit met als doel, het terugdringen van het aantal onveilige situaties en minder incidenten met verzuim en schades.

De auditoren spraken over een ‘open’ cultuur waar iedereen zich veilig voelt. Zij merkten dat veiligheid onderdeel is van het geheel en niet apart staat naast bijvoorbeeld kwaliteit en financiën. Ook de gezonde competitiedrang en de beloningen bij veiligheidsprestaties zijn sterke punten die uit de audit naar voren zijn gekomen.

De grootste uitdaging is om onze partners hierin mee te nemen. Door de lat hoger te leggen en zodoende de veiligheidscultuur te vergroten, moet iedereen aangesloten zijn en blijven. Hier liggen dan ook kansen om in de komende jaren op trede 3 te blijven staan en onze positie te versterken.