icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 04 september 2014

2e fase Pijlstaartlaan Vinkeveen is een feit

Bébouw Midreth gaat de 2de fase van het project Pijlstaartlaan definitief verder ontwikkelen. De afgelopen periode is overeenstemming bereikt met de diverse partijen en heeft Bébouw Midreth de grondpositie verworven. Binnenkort zal de grondovereenkomst worden geformaliseerd.

Pijlstaartlaan fase 2

Met deze overeenstemming komt een eind aan een onzekere periode waarin de ontwikkelingen in het Zwanenpark en de Pijlstaartlaan stil hebben gelegen. De 2de fase van het project Pijlstaartlaan is een vervolg op de 1ste fase, die bestaat uit eenentwintig appartementen en een basisschool met kinderdagverblijf. In de 2de fase is ruimte voor negenenvijftig appartementen en een halfverdiepte parkeergarage met vierendertig parkeerplaatsen. De komende tijd zal het plan verder worden geoptimaliseerd om het vergunning- en verkoop gereed te maken. Met de bewoners van de naastgelegen appartementen van fase 1 is intensief overleg gepleegd en zijn afspraken gemaakt over de aansluiting en definitieve voltooiing van het plan.

Co-creatie

Bij de ontwikkeling van het plan worden toekomstige kopers nauw betrokken. Via de website www.zwanenparkzicht-vinkeveen.nl kunnen belangstellenden nu al hun woonwensen voor het plan kenbaar maken. Al een groot aantal potentiële kopers heeft hiervan gebruik gemaakt en zich aangemeld. De woonwensen worden meegenomen in het verdere ontwerpproces en met de toekomstige kopers wordt vervolgens afgestemd hoe zij verder betrokken blijven bij het gehele proces.

Planning

De verwachting is dat begin 2015 de eerste informatie over het definitieve plan beschikbaar is en dat eind 2015 / begin 2016 gestart wordt met de bouw. Het plan zal bestaan uit appartementen voor de koop- en/of vrije huursector en kenmerkt zich door het zicht op het park, de nabijheid van het centrum en het hoge afwerkingsniveau.