icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 15 juli 2014

‘Het Leontienhuis’: De Grote Uitdaging!

VolkerWessels ondernemingen Bébouw Midreth en Dubotechniek Bedrijven zijn samen met Mex Architects de grote uitdaging aangegaan om ‘Het Leontienhuis’ te realiseren.  ‘Het Leontienhuis’ is een initiatief van Leontien van Moorsel.

Sinds eind 2013 zijn de bedrijven betrokken bij dit bijzondere initiatief. Leontien van Moorsel en haar team ondersteunen jonge mensen die een eetstoornis hebben. Leontien weet als geen ander hoe moeilijk een eetstoornis is. De intense strijd vraagt pure wilskracht en doorzettingsvermogen. In de gemeente Zuidplas wordt een bestaande boerderij verbouwd tot een inloophuis voor mensen met een eetstoornis een veilige omgeving om te werken aan een gezonde toekomst. ‘Het Leontienhuis’ is geen behandelcentrum, maar sluit aan op de reguliere zorg en hulpverlening voor mensen met een eetstoornis. Het heeft vooral een informatieve, preventieve, doorverwijs- en nazorgfunctie.

Samen met een aantal andere partijen hebben Bébouw Midreth en Dubotechniek Bedrijven de handen ineengeslagen om met behulp van de Leontienfoundation ‘Het Leontienhuis’ te realiseren.

Op 16 juli vindt het event ‘De Grote Uitdaging’ plaats voor geïnteresseerden die hun steentje willen bijdragen om ‘Het Leontienhuis’ te realiseren. De bijdrage kan bestaan uit het leveren van producten of installatie van producten of een donatie. De Leontienfoundation is afhankelijk van sponsorbijdragen om dit project te realiseren.

Heeft u interesse om ook uw steentje bij te dragen dan kunt u contact opnemen met Irene Paling ipaling@bebouw.nl of Manon Veldkamp veldkamp@bedrijven.nl

Zuidplas 'Het Leontienhuis' 001