HomeConceptenPlusRenoveren

PlusRenoveren: bestaande woningen efficiënt en duurzaam verbeteren

Met PlusRenoveren verbeteren we woningen efficiënt en doelmatig. Het is een beproefd full-serviceconcept voor duurzame renovatie van bestaande woningbouw.

PlusRenoveren [www.plusrenoveren.nl]  richt zich vooral op woningcorporaties die hun woningbestand willen verduurzamen. Bij het concept hanteren we een systematische benadering; van advisering naar begeleiding en realisatie tot beheer en onderhoud.

Snel naar een duurzaam eindresultaat

Via een stappenplan doorlopen we in vier overzichtelijke stappen het volledige renovatieproces. Met gegarandeerd een duurzaam eindresultaat. Binnen zeer korte tijd en tegen een scherp tarief passen we de woningen aan. U als klant/opdrachtgever bepaalt zelf aan welke eisen de nieuwe woning moet voldoen.

Overlast tot een minimum beperken

Bij de renovatie van een bestaande woning staat het belang van de bewoner altijd voorop. Integraal onderdeel van PlusRenoveren is daarom een communicatieplan, afgestemd op de bewoners en uit te voeren in nauw overleg met de opdrachtgever. We gaan snel en zorgvuldig te werk om de overlast voor bewoners tot een minimum te beperken.

 

+